ଭାରତରେ ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ! କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା, ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ?

ଭାରତରେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏହାର ସେବା ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫେଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଏହା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ପ୍ରିମିୟମ୍ କଂଟେଂଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ | ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ | ତଥାପି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଇମେଲ୍ ID କିମ୍ବା ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ |

ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ସମସ୍ତ ଫିଚର ପାଇପାରିବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି | ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ କୌଣସି ଡେବିଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ |

ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫେଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ, ଆପଣ ମାଗଣା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ Netflix.com/StreamFest ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ | ଆପଣ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ |

ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ Netflix.com/StreamFest କୁ ଯାଇ ଏକ ରିମାଇଣ୍ଡର ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଏହା ଲାଇଭ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ମାଗଣା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ | କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫେଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଫିନେସନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ।

କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଟିଭି, ଆଇଓଏସ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଗେମିଙ୍ଗ କନସୋଲ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଂଟେଂଟ ଦେଖିପାରିବ। ଏହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରୁ ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ | ଭାରତରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଫ୍ରି ୫ ଡିସେମ୍ବରରେ
ମଧ୍ୟହ୍ନ ୧୨.୦୧ ରୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ୬ ଡିସେମ୍ବରରେ ରାତି ୧୧.୫୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ |

ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ StreamFest is at capacity ମେସେଜ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ |

Comments are closed.