ପୁସ୍ତକ ନା ମଣିଷ? ଏହି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭ୍ରମରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇବ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ

ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରଣ ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ଏପରି ଜିନିଷ ଦେଖାନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ | ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭ୍ରମ ବିଷୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି ସେଗୁଡିକ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଆଖିକୁ ଜଡିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ |

ଏଗୁଡିକ ବ୍ୟତୀତ, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭ୍ରମ ମଜାଦାର ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଖୋଜିବାରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି |

ଆପଣ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭ୍ରମର ଯାଦୁକରୀକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି?

ଚାର୍ଲସ ମେରିଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକଟକରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରୁ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଧରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

ଏହି ପ୍ରତିଛବିରେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ | ଯଦି ଆପଣ ଯତ୍ନର ସହ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଗଦା ବହି କିମ୍ବା ଚଷମା ଏବଂ ଦାଢ଼ି ଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ |

ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ ଦେଖିଲେ?

ନିମ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ |

ପୁସ୍ତକ

ଯଦି ବହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅଛି | କିନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଜଟିଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି | ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ | ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ଭାସି ଯାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଟେ |

ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳକ ପାଇଲା ପରେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି | ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ |

ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ରହିଥାନ୍ତି|ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି | ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣ ଏକ ପାର୍ଟୀରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି |ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି| ନିଜ ଭିତର ସ୍ୱର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି | ଏବଂ, ଆପଣ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟନ୍ତି |

ତେବେ ଏଥିରୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର?

ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମେ ଏହି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯେତିକି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ ସେତିକି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ |

Comments are closed.